รู้ตัวหรือไม่..ว่าคุณอ่านหนังสือแบบไหน?
   ระบบการศึกษาในปัจจุบัน จะเริ่มสอนให้เด็กอ่านออกเสียงเพื่อให้ มั่นใจว่าอ่านหนังสือได้ หลังจากนั้นจะถูกสอนให้เปลี่ยนเป็นการอ่าน ออกเสียงในใจแทน ซึ่งหารู้ไม่ว่าการอ่านโดยออกเสียงในใจทำให้ อ่านช้า และความเร็วสูงสุดในการอ่านเท่ากับความเร็วในการพูดเท่า นั้น นอกจากนี้ ยังไม่เคยมีการสอนเพิ่มเติมในเรื่องการอ่านหนังสือให้
เร็วขึ้นหรืออ่านโดยไม่ต้องออกเสียงในใจ จึงทำให้เด็กไทยจดจำ
รูปแบบการอ่านแบบเดิมไปตลอด ตั้งแต่เรียนระดับชั้นประถม มัธยม มหาวิทยาลัยไปจนถึงการทำงาน รวมทั้งนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
      คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าเราสามารถฝึกอ่านเร็ว และปรับรูปแบบการอ่านจากการอ่านทีละคำ เป็นอ่านทีละประโยค,
ทีละครึ่งบรรทัด, ทีละบรรทัด ไปจนถึงทีละหลายบรรทัดได้อย่างไม่ยาก
 
      เคยสังเกตุบ้างไหมว่า ? เวลาที่มองป้ายโฆษณาใหญ่ๆ ตามท้องถนนขณะนั่งรถผ่านจะใช้รูปแบบการอ่าน
เป็นกลุ่มคำ ที่มีหลักการเช่นเดียวกับการอ่านเร็วนั่นเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนปฏิบัติเป็นประจำโดยไม่รู้ตัว ดังนั้น
การฝึกอ่านเร็วจึงไม่ใช่เรื่องยากที่ทุกคนจะฝึก
      
“จะดีแค่ไหน หากสามารถอ่านหนังสือได้มากขึ้นเป็น 2 เท่า โดยใช้เวลาเท่าเดิม”
 
 

 

Copyright © 2010 -2012 Speed Reading Thai Co., Ltd. All Rights Reserved.