ภาพบรรยากาศการมอบใบประกาศนียบัตร และของรางวัล หลังฝึก Speed Reading ของน้องๆ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
 
<< ย้อนกลับ
 
Copyright © 2010 - 2012 Speed Reading Thai Co., Ltd. All Rights Reserved.