ภาพบรรยากาศการทดสอบก่อนเข้าฝึกอ่านเร็วในโครงการฝึกอ่านเร็วเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET 2558) สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6

 
<< ย้อนกลับ
 
Copyright © 2010 - 2012 Speed Reading Thai Co., Ltd. All Rights Reserved.