ภาพบรรยากาศ วันแรกของการเข้าฝึกฝน Speed Reading ของน้องๆ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ (รุ่นที่ 9)
 
<< ย้อนกลับ
 
Copyright © 2010 - 2012 Speed Reading Thai Co., Ltd. All Rights Reserved.