ภาพบรรยากาศ วันแรกของการเข้าฝึกฝน Speed Reading ของน้องๆ โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย(รุ่นที่ 10)
 
<< ย้อนกลับ
 
Copyright © 2010 - 2012 Speed Reading Thai Co., Ltd. All Rights Reserved.