เสร็จสิ้นแล้วกับโครงการฝึกอ่านเร็วเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้โรงเรียนที่มีความตั้งใจแก้ไขปัญหาการอ่านและต้องการพัฒนานักเรียน โดยในครั้งนี้มีีโรงเรียนสนใจเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 18 โรงเรียน และได้ประกาศผลพร้อมมอบประกาศนียบัตร และ ทุนสนับสนุนให้กับโรงเรียนที่มีพัฒนาการอ่านที่ดีขึ้น 5 ลำดับแรก ซึ่งได้แก่
ลำดับที่ 1 โรงเรียนวัดชัยมงคล
ลำดับที่ 2 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
ลำดับที่ 3 โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา
ลำดับที่ 4 โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค
ลำดับที่ 5 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
   
<< ย้อนกลับ
 
Copyright © 2010 - 2012 Speed Reading Thai Co., Ltd. All Rights Reserved.