เข้าทำแบบทดสอบหลังเรียนแล้ว แต่พอกดหยุดเวลา ทำไมสถิติหลังเรียนเป็น 0 ค่ะ ?
 
 
ปัญหานี้เกิดจากความเร็วอินเตอร์เน็ตช้า ทำให้โหลดข้อมูลมาไม่ทัน ระบบจะดึงแบบทดสอบมาตรฐานขึ้นมาให้ทดสอบแทน แต่จะไม่มีการเก็บสถิติ ทำให้สถิติเป็น 0 หากต้องการทำสถิติใหม่ สามารถกด ปุ่ม ทบทวน เพื่อเข้าฝึกซ้ำในบทล่าสุดที่เพิ่งฝึกไปได้อีก1ครั้ง สถิติจะเก็บครั้งล่าสุด แต่หากข้ามบทไปแล้ว สามารถฝึกต่อได้เลย สถิติจะดูเป็นภาพรวมเท่านั้น
 
     
 
เข้าฝึกโปรแกรม แต่ไม่ขึ้นตัวอักษรใดๆ
 
 
ปัญหาตัวอักษรไม่ขึ้น เกิดได้หลายสาเหตุดังนี้ค่ะ (1) กรณี ใช้ระบบปฏิบัติการ windows 7 หรือ window 8 และเข้าฝึกผ่าน Browser Internet Explorer หรือ Firefox จะต้องเข้าไปตั้งค่าภาษาเพิ่มเติม วิธีตั้งค่า 1. ไปที่ control panel > Region and Language 2. เลือกแถบ Administrative และ กด Change system Locale 3. ช่อง Current system locate : เลือกเป็น Thai (Thailand) แล้วกด OK (2) กรณี ใช้ระบบปฏิบัติการ windows 7 หรือ window 8 และเข้าฝึกผ่าน Browser Google Chrome จะต้องตั้งค่าภาษาไทยเพิ่มเติม ที่หน้า Google Chrome เข้า Google Chrome คลิกมุมขวาบน เข้าไปที่เมนู Settings 1. คลิกที่ Show advanced settings.... จากนั้นมาที่ Languages และ คลิก Language and input settings.. 2. คลิก Add จากนั้นเลือก Thai-ไทย คลิก OK 3. เลือก Thai และ คลิก Display Google Chrome in this language จากนั้นคลิก Done 4. หลังจากตั้งค่าภาษาไทยเรียบร้อยแล้ว ปิด Browser แล้ว เปิดใหม่ ** หมายเหตุ : แนะนำให้เข้าฝึกโดยใช้ Browser Internet Explorer หรือ Firefox แต่หากต้องการเข้าโดยใช้ Google Chrome จะต้องตั้งค่าภาษาเพิ่มเติม
 
     
 
กดปุ่ม Start ใน I Pad ไม่ได้ ?
 
 
โปรแกรม Speed Reading มีรูปแบบเป็น Flash โดยปกติแล้ว อุปกรณ์ต่างๆ จากผู้ผลิต (Apple) จะไม่รองรับหรือสนับสนุน Flash แนะนำให้หา Web Browser ที่รองรับการแสดงผล Flash หรือ เข้าฝึกผ่านคอมพิวเตอร์แทน
 
     
 
ทำแบบฝึกหัดแล้วเผลอกดผิด สถิติ เป็น 100,000 จะเป็นอะไรมั้ยค่ะ ?
 
 
หากเกิดปัญหานี้ขึ้นแ้ล้ว สามารถเข้าฝึกทบทวนในบทที่เกิดปัญหา อีก 1 ครั้งโดยสถิติจะเก็บครั้งล่าสุด แต่จะัต้องทำทันทีหลังฝึกจบ เพราะหากข้ามบทฝึกไปแล้วจะไม่สามารถเข้าทบทวนได้ (โดยปกติสามารถเข้าฝึกซ้ำในบทล่าสุดที่เพิ่งฝึกไปได้ 1ครั้ง/1บท) แต่หากข้ามบทไปแล้วไม่เป็นไร สามารถฝึกต่อได้เลย เพราะการดูสถิติจะดูเป็นภาพรวม สามารถเข้าดูวิธีการเข้าฝึก เทคนิคการฝึก และปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการฝึกที่ SR Club
 
     
 
เข้าฝึกโปรแกรม แต่ไม่มีตัวหนังสือขึ้นมาเลย ควรทำอย่างไรค่ะ ?
 
 
ปัญหาตัวอักษรไม่ขึ้น เป็นเพราะการเข้าฝึกผ่าน windows 7 วิธีการแก้ไข คือ 1. ไปที่ control panel > Region and Language 2. เลือกแถบ Administrative และ กด Change system Locate 3. ช่อง Current system locate : เลือกเป็น Thai (Thailand) แล้วกด OK
 
     
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
     
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  info@speedreadingthai.com   หรือ   0-2661-7720 ต่อ 3  ในเวลาทำการ

Copyright © 2010 - 2012 Speed Reading Thai Co., Ltd. All Rights Reserved.