คำถามทั่วไปเกี่ยวกับ Speed Reading

    1. Speed Reading คืออะไร ?
    2. ประโยชน์ที่ได้จากการฝึกโปรแกรม ?
    3. วิธีการสมัคร และชำระเงิน ?
    4. หากต้องการต่ออายุหรือต้องการลงเรียนซ้ำ จะต้องทำอย่างไร?
   
    More>>

คำถามเกี่ยวกับหลักสูตร Speed Reading

    5. ระยะเวลาและจำนวนบทเรียนของ Speed Reading ?
    6. สามารถฝึกโปรแกรม Speed Reading ได้อย่างไร ?
    7. เวลาที่ต้องใช้ในการฝึกบทละแค่ 8-10 นาที/บทเรียน จะเพียงพอหรือ ?
    8. สามารถเข้ามาฝึกโปรแกรมซ้ำได้หรือไม่ ?
    9. หากฝึกยังไม่ครบ 60 บทแล้วระยะเวลาหมด จะยังสามารถฝึกต่อได้หรือไม่ ?
  10. สามารถวัดผลหลังจากการฝึกได้อย่างไร ?
    More>>


ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นขณะฝึก Speed Reading

  13. หากลืม Password ต้องทำอย่างไร ?
  14. หากในขณะที่กำลังฝึกเกิดความผิดพลาด ทำให้ไม่สามารถทำแบบทดสอบต่างๆได้ ( Speed test, Fast brain test)              จะต้องทำอย่างไร ?
  15. หากในขณะที่ทำการฝึกเกิดความผิดพลาดขึ้น เช่น ไม่สามารถทำการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ ทำให้ต้องหยุดฝึกกลางคัน            จะต้องทำอย่างไร ?
  
    More>>


คำถามที่ถูกถามบ่อย
  
  16.เพราะเหตุใด Speed Reading จึงสามารถช่วยให้อ่านได้เร็วขึ้น ?
  17. เวลาที่ฝึกทำไมต้องให้อ่านเนื้อเรื่องเดิมๆ ซ้ำไปซ้ำมา ?
  18. เมื่ออ่านเร็วได้จนคล่องแล้ว จะทำให้เรียนได้ดีขึ้นจริงหรือ ?
  19. เมื่อเลิกฝึกแล้ว จะทำให้ทักษะการอ่านเร็วลดลงไปหรือไม่ ?
  20. ถ้าหากว่าอ่านเร็วแล้วจะทำให้สายตาเสียหรือไม่ และเวลาต้องมองหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ สายตาจะล้าหรือไม่ ?
  21. ไม่ว่าใครก็สามารถอ่านได้เร็วขึ้น ใช่หรือไม่ ?
  22. จะใช้วิธีการอ่านเร็วกับหนังสือที่มีเนื้อหายากๆ ได้หรือไม่ ?
    More>>


คำถามจากผู้ฝึกโปรแกรม
  23. เข้าทำแบบทดสอบหลังเรียนแล้ว แต่พอกดหยุดเวลา ทำไมสถิติหลังเรียนเป็น 0 ค่ะ ?
  24. เข้าฝึกโปรแกรม แต่ไม่ขึ้นตัวอักษรใดๆ
  25. กดปุ่ม Start ใน I Pad ไม่ได้ ?
    More>>
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  info@speedreadingthai.com   หรือ   0-2661-7720 ต่อ 3  ในเวลาทำการ

Copyright © 2010 - 2012 Speed Reading Thai Co., Ltd. All Rights Reserved.