ทดลองฝึกฟรี
 
ทดสอบว่าคุณอ่านหนังสือได้เร็วแค่ไหน?

แบบทดสอบ เพื่อวัดความสามารถในด้านความเร็วการอ่าน

 
ทดสอบว่าความเร็วสมองคุณอยู่ระดับใด?

แบบทดสอบเพื่อวัดความสามารถในด้านความเร็วการอ่าน และทำความเข้าใจ

 
ทดลองแบบฝึกโปรแกรม Speed Reading

...แล้วคุณจะรู้ว่าการฝึกอ่านเร็ว "ใครๆ ก็ฝึกได้"

 
Copyright © 2010 - 2012 Speed Reading Thai Co., Ltd. All Rights Reserved.