“ผมได้เรียนรู้ทักษะทางด้านการอ่าน ทำให้อ่านได้เร็วขึ้นการจดจำก็ดีขึ้น กว่าแต่ก่อนครับ”
“หลังผ่านการฝึก Speed Reading แล้ว อ่านและทำความเข้าใจได้เร็วขึ้น ค่ะ นอกจากนี้ผลการเรียนก็ดีขึ้น ด้วยค่ะ”
"ฝึกไปได้ 2-3 บทก็เริ่มรูู้สึกว่า Speed Reading ช่วยให้หนูอ่านได้เร็วขึ้นมาก ค่ะ มีสมาธิ และผลการเรียนก็ดีขึ้นค่ะ"
หลังจากได้ฝึกฝน Speed Reading แล้ว ทำให้อ่านหนังสือได้เร็วขึ้น สามารถอ่านได้ทีละประโยคแล้วค่ะ"
หลังจากฝึกฝนแล้วสามารถอ่านได้ หลากหลายรูปแบบ เช่นทีละกลุ่มคำ ทีละประโยค และทีละบรรทัดครับ"