: ส่วนหนึ่งของโรงเรียนที่ฝึก :
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์
โรงเรียนราชินีบน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย โรงเรียนคริสตธรรมศึกษา
โรงเรียนทิวไผ่งาม โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
โรงเรียนศรีวิกรม์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
โรงเรียนหอวัง มหาวิทยาลัยคริสเตียน (นครปฐม)
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
โรงเรียนเซนต์จอห์น โรงเรียนศิริธนศึกษา
โรงเรียนราชวินิตมัธยม โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ
 
 
 
Copyright © 2010 - 2012 Speed Reading Thai Co., Ltd. All Rights Reserved.